hr   |  en   |  hu   |  de   | 

Dobrodošli u Marinu Kremik

Na početku želimo Vam uputiti riječi dobrodošlice na stranice Marine Kremik, te Vas upoznati sa našim sadržajima i uslugama koje pružamo tijekom cijele godine. Marina Kremik je smještena nedaleko od poznatog turističkog mjesta Primoštena, gotovo u centru Jadrana, a za nautičare je otvorena od1983.godine. Marina zadovoljava standarde I kriterije druge kategorije te se vodi briga da se taj nivo zadrži odnosno poboljša kako bi jednog dana marina dobila i viši status prve kategorije.

 

 

 

2003. godine, marina je potpuno obnovljena.Tada su postavljeni pontoni kako bi se povećao kapacitet vezova u moru te su obnovljeni restoran,recepcija,sanitarije i servisni dio.
Te iste godine marina zadovoljava sve standarde i propise zaštite okoliša,pasve do danas Marina Kremik kao priznanje očuvanje okoliša dobiva Plavu Zastavu što je potvrda da marina udovoljavastrogim kriterijima koje propisuje svjetska organizacija FEE ( Foundation for Enviromental Education). 

Kontakt

Tel.: +385 (0)22 570 068

Fax: +385 (0)22 571 142

E-mail:
marina-kremik@adriatiq.com

Servis:
Web: www.kremik-servis.hr
E-mail: info@kremik-servis.hr

Recepcija:
Splitska 22-24
22202 Primosten
Horvátország

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Vrijeme na području Primoštena


HTZ
TZ Primosten