hr   |  en   |  hu   |  de   | 

Cjenik 2021

Opće odredbe

Ovaj cjenik stupa na snagu 1. sije nja 2021. godine. Cijene su izražene u eurima. PDV je ura unat u cijenu. Pla anje se vrši u kunama na srednji te aj HNB-a na dan pla anja.
Poludnevni vez po inje im se plovilo veže u Marini i do isteka 3 h od dolaska, bez obzira koriste li se ostale usluge Marine. U cijenu je uklju eno korištenje struje, vode i sanitarija. Nakon 3 sata boravka u Marini po inje puni vez. Kršenje pravila iz ku nog reda napla uje se 100 € ili više, ovisno o procjeni.

Marina Kremik d.o.o.

Splitska 22-24, 22 202 Primošten - Hrvatska
Tel: 00385 (0)22 570 068
E-mail: marina-kremik@adriatiq.com
Web: marinakremik-adriatiq.com

43° 34'15'' N

15° 56'31'' E
VHF 17

 

Kremik Servis

Za sve termine, cijene i radove na plovilima potrebno je pravovremeno javiti se servisu.

Kremik Servis d.o.o.
Splitska 22/24
22202 Primošten
Croatia

Tel: +385 22 571 402
Fax:+385 22 571 403
Mob: +385 98 469 196 – Sem Žuri / direktor
Mob: +385 99 256 2204 - Zoran Nonkovi / servis manager E-mail: info@kremik-servis.hr
Web: www.kremik-servis.hr

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

 

Temeljem l. 10, st.10 Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (85/15), a u vezi sa l. 10, st.3 Zakona o zaštiti potroša a (NN 79/07, 125/07, 79/09 i 89/09, 133/09, 78/12, 56/13 i 41/41, 110/15) obavještavamo potroša e da pritužbe ili prigovor na kvalitetu naših proizvoda ili usluga mogu dostaviti poštom u pismenom obliku na adresu sjedišta:

Marina Kremik d.o.o. Splitska 22-24
22 202 Primošten - Hrvatska

Uz prigovor molimo, dostavite i ime i prezime i adresu, kako bismo Vam u roku od 15 dana mogli uputiti pismeni odgovor na Vašu pritužbu, te tako utjecati na poboljšanje kvalitete i Vaše zadovoljstvo.

 

 

Cjenik u eurima

  

Dužina preko svega Godišnji vez u moru Dodatak za zimu na kopnu Godišnji vez na kopnu Vez po danu u moru Mjesto na kopnu po danu Mjese ni vez (30 dana)
A B C D E F G
              
5 - 6.99       34 11 510
7 - 7.99       37 11 555
8 - 8,99 5120 480 4400 47 14 705
9 - 9,99 5440 580 4620 51 15 765
10 - 10,99 5800 690 4990 54 16 810
11 - 11,99 6325 765 5100 59 18 885
12 - 12,99 6830 860 5350 64 19 960
13 - 13,99 7500 1045 5790 68 20 1020
14 - 14,99 8370 1150 6515 70 21 1050
15 - 15,99 9910 1485 8215 76 26 1140
16 - 16,99 10760 1550 8650 83 29 1245
17 - 17,99 11450 1620 9180 90 30 1350
18 - 18,99 12100 1720 10235 96 33 1440
19 - 19,99 12900 1790 10870 105 36 1575
20 - 20,99 14370 1865 12010 109 39 1635
21 - 21,99 15300 1960 12790 118 42 1770
22 - 22,99 15900 2085 13390 124 44 1860
23 - 23,99 16580 2808 13780 138 46 2070
24 - 24,99 18360 2868 15230 163 50 2445
25 - 25,99 20185 2930 16835 194 55 2910

 

 

Posebne napomene  
   
A

Za brodove šire od normalnih brodova (katamarani, trimarani) cijena se pove ava za 50%-100%.
 

B

Vez u moru, korištenje struje, vode i sanitarija. Parkiralište za jedan automobil po brodu. Pokrivanje brodova ceradom vlasnika. Osiguranje broda (samo u Marini.

C

Dodatak za zimovanje na kopnu obuhva a do 30.04.: mjesto na kopnu, dizanje, spuštanje, podvodno pranje i prijevoz kopnom, ležaljke i podmeta i se napla uju!

D

Mjesto na kopnu, korištenje sanitarija, korištenje struje i vode, parking jednog automobila po plovilu, za dnevni vez u moru odobrava se popust od 50%.

E Dnevni vez u moru, korištenje, struje,vode i sanitarija je uklju eno u cijenu. Odlazak plovila tj. Check out je do 12 sati. Dnevna cijena od 01.11. do 28.02. obra unava se sa popustom od 50%.

F Dnevni vez na kopnu, korištenje struje, vode i sanitarija je uklju eno u cijenu.

G Mjese ni vez u moru u periodu od 01.4. do 30.9. u trajanju od 30 dana potrebno je napraviti pravovremenu rezervaciju, pla a se cijeli iznos na dan dolaska. Mjesto nije fiksno. Za eventualno produženje potreban je dogovor. U slu aju da vlasnik nije na plovilu više dana dužan je prije odlaska obavijestiti Marinu. Parking automobila i trailera se napla uje.
 

Ostale usluge KN / EUR
Parking za kampere, kamione i autobuse mogu uz prethodnu najavu i odobrenje od strane marine. -
Parking za osobne automobile po satu 7 Kn
Parking automobila dnevno 50 Kn
Parking trailera (bez broda) 60 Kn
Oštecenje muringa 100 €
Korištenje struje za godišnji vez 32A 800 € 64A 1.500 €
Gubitak parking kartice 50 €
Korištenje ležaljki dnevno, za brod < 9,99 m 4 €
Korištenje ležaljki dnevno, za brod od 10 m do 13,99 m 6 €
Najam trajlera i podmetaca s/y, <9,99 m 240 €
Najam trajlera i podmetaca s/y, 10-13,99 m 310 €
Najam trajlera i podmetaca s/y, 14,00-17,99 m 408 €
Najam trajlera i podmetaca m/y, 10% od godišnjeg veza -

 
Ostale usluge u Marini Kremik:
 
• rent a car
• mjenja čnica

 

Gumenjaci i jet ski

Bez obzira podliježe li pomo no plovilo registriraciji ili obilježavanju vinjetom, najam veza se ne napla uje ako se pomo no plovilo nalazi na plovilu. Ako pomo no plovilo koristi zaseban vez, vlasnik pomo nog plovila je dužan potpisati zaseban ugovor za pomo no plovilo te se sukladno tome i napla uje cijena, bilo dnevna, mjese na ili godišnja. Ako vlasnik pomo nog plovila nema mati no plovilo smješteno na ugovoru o najmu veza, važe i cjenik za najam dnevnog veza stupa na snagu (bez popusta).

 

Kontakt

Tel.: +385 (0)22 570 068

Fax: +385 (0)22 571 142

E-mail:
marina-kremik@adriatiq.com

Servis:
Web: www.kremik-servis.hr
E-mail: info@kremik-servis.hr

Recepcija:
Splitska 22-24
22202 Primosten
Horvátország

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Vrijeme na području Primoštena


HTZ
TZ Primosten